לקבלת המדריך ליצירת סדר יום אפקטיבי
וטיפים לניהול יעיל לבעלות עסקים הצטרפי כאן

Page title

תנאי שימוש וזכויות יוצרים

מסמך זה מרכז את תנאי השימוש בתוכן המועבר במסגרת האתר בבעלות עדי מאור סיסו – ניהול יעיל לבעלות עסקים (“החברה “) באתר “www.adimaorsiso.co.il” וכל שלוחותיו, דומייני המשנה Subdomain (“האתר”) לרבות הגדרת תנאי הרכישה והגישה שלך לחומרים/התכנים הזמינים בו (“חומרים”) , והשימוש בשירותים (“שירותים מקוונים”) .

בתנאי השימוש הללו, “חומרים” כוללים מידע כמו : תוכן טקסט (מלל), אודיו , וידאו, עיצובים, עיבודים, עריכה, הפצה, תמונה, צילום, איור, אנימציה, תרשים, דמות, הדמיה, פלש, וידאו, אודיו; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, סימן, סמל ואייקון (icon).

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תקנון מלא בנוגע לחנות באתר, מופיע בעמוד נפרד בלינק הזה.

אי הסכמה מצדך לתנאים אלו תמנע את גישתך לתוכן המועבר בתוכנית באתר.

תנאי השימוש בחומרים ובשירותים המקוונים הכלולים באתר חלים על השימוש בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר .

החברה רשאית להפסיק את הגישה שלך, לחסום את הגישה שלך בעתיד ו / או לבקש סיוע נוסף כגון בנסיבות של שימוש לרעה .

החברה רשאית לשנות תנאים אלו בכל עת. שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסום ההסכם החדש.

עליך לבחון את ההסכם מעת לעת כדי להיות מודע לשינויים כגון בנוגע לאישורי הגישה שלך ובכלל.

השימוש בחומרים ובשרותים מקוונים ייחשב כהסכמה סופית לתנאי השימוש.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר

הנך רשאית באופן בלעדי להשתמש בתכנים באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

גישה לשירותים

בעת הרישום לשירות תתבקשי לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות.

שימרי על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

הגישה לחומרים השייכים לאתר מותרת רק למשתתפי התוכנית שרכשו את השתתפותם.

אינך רשאית להעביר את הסיסמא ושם המשתמש לאדם אחר.

החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה נמצאת כאן והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

תכנים מסחריים

באתר קיימים תכנים מסחריים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. לחברה אין כל אחריות לתכנים אלו ופירסומם אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה רשאית להוסיף ו/או להסיר ו/או לשנות את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, החומרים, השירותים המקוונים והתוכנות ללא הודעה מוקדמת.

החברה אינה מתחייבת ששירותי החברה לא ישובשו, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים או שינויים הנובעים מהשנויים/חידושים/שידרוגים המתרחשים באינטרנט. שינויים אלו לעיתים מלווים בתקלות ומצריכים עידכון המערכת. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים אלו.

כמו כן רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר לתקופה ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו כליל.

תוכן אתר זה הוא זכויות יוצרים של  adimaorsiso.co.il 2014 כל הזכויות שמורות.

כל מפרי החוק יועמדו לדין ע”פ חוק.

תקנון החנות המלא – לגישה לתקנון החנות לחצי כאן.

UA-42083276-1