(והטעויות הנפוצות שצריך להימנע מהן)

– מה הכי חשוב להכין לפני שמתחילים קמפיין ואיך בוחרים פלטפורמה

– באיזה שלב בתהליך הפרויקט לשלב את קמפיין הגיוס

– כמה אסטרטגיות להתחיל את הגיוס ברגל ימין וטעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן

– מה הכי קריטי ברגע שהקמפיין התחיל ואיך להגיב לסיטואציות שונות במעלה הדרך.

– איך להניע את הקהילה שלכם לתמוך בפרויקט ומאיזה מילה צריך להיזהר בדרך. מה עושים?

..

במהלך ההדרכה אענה על שאלות ובעיקר אתן את המתווה אליו כדאי להיצמד בהכנות, ועקרונות חשובים לשים אליהם לב לפני, במהלך ואחרי הפרויקט.
התכנים לקוחים מתוך ההתנסות האישית שלי בגיוס 93,000 ש״ח למימון הספר ״אפקטיבית״, וכן ידע רב בתחום התכנון, התנהלות, הובלת קהילה ושיווק יצירתי – הדרושים מאוד במהלך תהליך גיוס ההמונים.